Алекситимија и дисоцијација у неепилептичким психогеним кризама - Асиз 2013

Истраживањем се проверава да ли је: 1) дисоцијација предиктор за развој ПНЕС-а; 2) алекситимија посредује у ефектима дисоцијације.