Терапија као роман: кључеви за читање и тумачење значења.

Проучавање личних наратива је основна вежба за састављање кохерентне слике сопствених искустава и њихово тумачење.