Прилог као организатор психопатологије - СОПСИ 2014

Приврженост: у оквиру терапијског односа, пацијент може постати свестан сопственог функционисања које примењује у тренутним везама.

Љубав је игра губљења…

Љубавна зависност: заљубљеност обликује идентитет младих људи, она се посматра као резултат рационалних поступака, воље за променом, одвојености од детињства.