Групна терапија: Гесталт приступ

Групна терапија: група као „трећи елемент“ односа: омогућава учесницима да посматрају и боље разумеју сопствене релационе модалитете