Листа „Да уради“ или „Не уради“? Уметност списка и потреба за организацијом

Спискови: корисне психолошке стратегије које нам помажу да се усредсредимо на циљ, приморавајући нас да размишљамо о потребним корацима за његово постизање.