Обухваћена спознаја: Како одећа утиче на наше мисли.

Обухваћена спознаја: ношење одела уместо другог, поштено утиче на перцепцију коју имамо о себи.