Жаловање: прихватање губитка

Неопходно је уклонити конотацију „променљивог догађаја“ из губитка, прихватајући неотклоњивост инцидента реорганизацијом сопства.

Склоност извињењу: особине личности које помажу

Спремност за извињење одражава здраво и прилагодљиво психолошко функционисање: више понизности, емпатије и оријентације према другима.

Поновно читање Абрахама Маслова - Карактеристике „здравог“ појединца

Маслов предлаже да се идентификују и промовишу особине које карактеришу здраве и самоостварене особе.

Савршена породица - преглед

Савршена породица. Филм о перфекционизму али и о цинизму, усамљености, прихватању.