Разлике у личности између мушкараца и жена. Нови начин за њихово мерење.

С обзиром на контраст између предвиђања изведених из еволуционе теорије и оних заснованих на хипотези о родним сличностима, према истраживачима Универзитета у Торину постоји хитна потреба за тачним емпиријским проценама. Задатак квантификовања родних разлика у личности суочава се са низом важних методолошких изазова и, према ауторима предметног истраживања, све досадашње студије у различитом степену трпе због ограничења која на крају доводе до систематског потцењивања ефекат неких димензија

Сексизам краљице пчеле. Жене које одржавају родне стереотипе.

Матица означава жену у положају моћи која се дефинише мушким атрибутима и изузима скромне задатке од својих потчињених.

Ефекат стреса на мушкарце: Про-социјално понашање

Нове студије оспоравају теоријску парадигму „бори се или бежи“ у корист просоцијалног одговора „склони се и спријатељи се“

Уход: Жене су најнасилније

Уходовање: Жене су мање инхибиране да продужују насилна дела, уверене да је такво понашање мање озбиљно, које оне спроводе.