ЦНОП, ПРЕДСТАВИО ДЕКАЛОГ ЗА НОВУ РЕФОРМУ ОБРАЗОВАЊА ПСИХОЛОГА

НАРЕДБА ПСИХОЛОГА ЦНОП Национално веће, ПРЕДСТАВИЛО ЈЕ ДЕКАЛОГ ЗА НОВУ РЕФОРМУ ОБРАЗОВАЊА ПСИХОЛОГА Затворени број за приступ универзитетском факултету, уобичајени пријемни тестови у истом