Стратегије суочавања и оптимизам - Психологија

У најновијим оријентацијама суочавање се сматра процесом који произлази из интеракција које премашују или оспоравају ресурсе субјекта.